086/2009

086/2009

086/2009 – Δεύτερη (2η) επανεξέταση διακανονισμού υπολοίπου οφειλής ποσού 4.463,34 € της υπόχρεης ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ βάσει της 197/07 Α.Δ.Σ. & της 19/99 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από τις με αριθ. πρωτ. 22265/26-05-2008 και 7620/17-02-2009 αιτήσεις της a

Δεύτερη (2η) επανεξέταση διακανονισμού υπολοίπου οφειλής ποσού 4.463,34 € της υπόχρεης ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ βάσει της 197/07 Α.Δ.Σ. & της 19/99 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από τις με αριθ. πρωτ.