086/2010

086/2010

086/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09 ads0862010.pdf