087/2009

087/2009

087/2009 – Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και παραλαβής για την Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου, (άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) a

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και παραλαβής  για την Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου, (άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ads087.pdf