089/2010

089/2010

089/2010 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ a

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ ads0892010.pdf

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας a

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης