089/2012

089/2012

089/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 45.633,76 € της υπόχρεης κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9465/29-02-2012 αίτησή της a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 45.633,76 € της υπόχρεης κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9465/29-02-2012 αίτησή της ADS0892012.pdf