09/20-1-2010

09/20-1-2010

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου 2010. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου 2010. adspk92010.pdf