090/2011

090/2011

090/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων». AOE0902011.pdf