092/2010

092/2010

092/2010 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 8/2002 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Ελαιών και Σημ. Έκτορος Γιαλοψού – Ο.Τ. 1208 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) a

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 8/2002 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Ελαιών και Σημ. Έκτορος Γιαλοψού – Ο.Τ. 1208 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ads0922010.pdf