093/2011

093/2011

093/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία». AOE0932011.pdf