1022

1022

078/2018 – Έγκριση συμμετοχής και δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου στο Διεθνές Συνέδριο του ΠΑΣΥΒΝ με θέμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 2,3 & 4 Μαρτίου 2018 a

AOE0782018.pdf