1045

1045

142/2018 – Καθορισμός της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Ορισμός: – Ορίων ηλικίας, – Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, – Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, – Μορίων – Μελών επιτροπής αξιολόγησης a

ADS1422018.pdf

140/2018 – Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 344/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4187/2017 απόφασης (ΦΕΚ 4249/τ.Β/05.12.2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών» a

ADS1402018.pdf

135/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» a

ADS1352018.pdf

133/2018 – Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ a

ADS1332018.pdf