1052

1052

009/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής), ιδιοκτησίας Γ. Α. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Ατρέως 4 & Μενελάου & Αχιλλέως, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. a

AEPZ0092018.pdf

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ade2852010.pdf