106/2012

106/2012

106/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12 ADS1062012.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας – ήχου και ηχογράφηση μουσικής επένδυσης ταινίας μικρού μήκους a

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας – ήχου και ηχογράφηση μουσικής επένδυσης ταινίας μικρού μήκους ADSDHKEPA1062012.pdf