108/2009

108/2009

108/2009 – Λήψη απόφασης για την επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (Πλατεία) περιοχής Μιχελή a

Λήψη απόφασης για την επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (Πλατεία) περιοχής