108/2010

108/2010

108/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 10/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 10/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ads1082010.pdf