109/2009

109/2009

109/2009 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 12/1990 για την απαλλοτρίωση επί των οδών ΚΑΛΧΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων a

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 12/1990 για την απαλλοτρίωση επί των οδών ΚΑΛΧΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων