110/2012

110/2012

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 2/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 2/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ –