111/31-5-2010

111/31-5-2010

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου. a

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου. adspk1112010.pdf