111

111

Έγκριση πίστωσης 3.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6699 για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. a

Έγκριση πίστωσης 3.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6699 για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. adspk722010.pdf

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0002 για προμήθεια έγχρωμων αφισών (Α4-Α3), προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου. a

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0002 για προμήθεια έγχρωμων αφισών (Α4-Α3), προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου. adspk692010.pdf

Έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010. a

Έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010. adspk712010.pdf

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6661 για προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου. a

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6661 για προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου. adspk732010.pdf

Έγκριση πίστωσης 3.500,00€ εις βάρος του 10.7131 για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου. a

Έγκριση πίστωσης 3.500,00€ εις βάρος του 10.7131 για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου. adspk762010.pdf

Έγκριση πίστωσης 400,00€ εις βάρος του 00.6073 για συμμετοχή υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου σε σεμινάριο με τίτλο «Οι δαπάνες των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. & οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές μέσα από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου». a

Έγκριση πίστωσης 400,00€ εις βάρος του 00.6073 για συμμετοχή υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου σε σεμινάριο με τίτλο «Οι δαπάνες των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. & οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές μέσα από τις