1116

1116

241/2010 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση προγράμματος στήριξης και λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου a

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση προγράμματος στήριξης και λειτουργίας