112/2012

112/2012

112/2012 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», Θέματικός Άξονας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» a

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο πλαίσιο  του