1128

1128

253/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 14/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 14/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ads2532010.pdf