1137

1137

063/2019 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020. Ορισμός: • ορίων ηλικίας, • γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, • δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, • μορίων μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων» a

AOE0632019.pdf

060/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου» a

AOE0602019.pdf

056/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες» a

AOE0562019.pdf