1178

1178

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση καθισμάτων τραπεζιών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος). a

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση καθισμάτων τραπεζιών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος). adspk42010.pdf