1189

1189

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0003 για δημοσιεύσεις εκδηλώσεων στον τοπικό τύπο για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2010. a

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0003 για δημοσιεύσεις εκδηλώσεων στον τοπικό τύπο για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2010. adspk152010.pdf