119/2011

119/2011

119/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας» aoe1192011.pdf

119/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της Ε. Ζευγώλης & Σία Ε.Ε., επί των οδών Μεσσηνίας 3 & Αλαμάνας 42 (Κ4), στο Ίλιον a

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της Ε. Ζευγώλης & Σία Ε.Ε., επί των οδών Μεσσηνίας 3 &