122/2011

122/2011

122/2011 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2002 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Βούρβαχη μεταξύ των Ο.Τ. 869 – 581Α περιοχής Βερακέϊκα a

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2002 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Βούρβαχη μεταξύ των Ο.Τ. 869 – 581Α περιοχής Βερακέϊκα