1226

1226

Έγκριση πίστωσης 5.400,00€ εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001 για μουσική συναυλία του Λάκη Χαλκιά με εκκλησιαστικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, Έντεχνο και λαϊκό δημοτικό τραγούδι στις 28/3/2010. a

Έγκριση πίστωσης 5.400,00€ εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001 για μουσική συναυλία του Λάκη Χαλκιά με εκκλησιαστικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, Έντεχνο και λαϊκό δημοτικό τραγούδι