1267

1267

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για την εκδήλωση στις 8/5/2010 «Ο Σκαρίμπας ταξιδεύει», στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου a

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για την εκδήλωση στις 8/5/2010 «Ο Σκαρίμπας ταξιδεύει», στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου adspk922010.pdf