1273

1273

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ για λειτουργία μηχανημάτων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου και στο Καλλιτεχνικό καφενείο για το έτος 2010 a

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ για λειτουργία μηχανημάτων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου και στο Καλλιτεχνικό καφενείο για το έτος 2010 adspk982010.pdf