1316

1316

259/2010 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για την τέλεση εγκαινίων του γηπέδου χόκεϊ επί χόρτου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για την τέλεση εγκαινίων του γηπέδου χόκεϊ επί χόρτου» ADS2592010.pdf