1326

1326

269/2010 – Ορθή επανάληψη της 222/17-6-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΑ) a

Ορθή επανάληψη της 222/17-6-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΑ) ADS2692010.pdf