1339

1339

282/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας ADS2822010.pdf