136/2012

136/2012

136/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ADS1362012.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών του «Γυμναστηρίου Αγίου Φανουρίου» (Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων) a

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών του «Γυμναστηρίου Αγίου Φανουρίου» (Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων) ADSDHKEPA1362012.pdf