1368

1368

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών του Δήμου» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών