137/2011

137/2011

137/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ανακαίνιση χρωμάτων σχολικών κτιρίων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ανακαίνιση χρωμάτων σχολικών κτιρίων» AOE1372011.pdf

137/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 € του υπόχρεου κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11624/16-03-2011 a

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 € του υπόχρεου κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11624/16-03-2011 ADS1372011.pdf

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  adsdhkepa1372011.pdf