1374

1374

Λήψη απόφασης για σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΙΑΣ ιδιοκτησίας OPROIU PARASCHVA του ΝΙΚΟLAE a

Λήψη απόφασης για σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΙΑΣ ιδιοκτησίας OPROIU PARASCHVA του ΝΙΚΟLAE ade3632010.pdf