138/2010

138/2010

138/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΧ 8456, για ρίψη απορριμμάτων επί των οδών Έκτορος & Ποσειδώνος εποχούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Καθαριότητας a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΧ 8456, για ρίψη απορριμμάτων επί των οδών Έκτορος & Ποσειδώνος εποχούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια, και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ‘’ΙΛΙΟΝ’’» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια, και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ‘’ΙΛΙΟΝ’’» ADE1382010.pdf