138

138

165/2009 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης της Ράππου Μαριάνθης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τα Φυτεμένα Δώματα “International Green Roof Congress” που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από 25 έως 28 Μαίου 2009 a

Έγκριση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης της Ράππου Μαριάνθης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τα Φυτεμένα Δώματα “International Green Roof Congress” που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από 25 έως 28 Μαίου