141/2010

141/2010

141/2010 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης των ΚΗΟ 5194, ΚΗΗ 1052, ΚΗΗ 1053, ΚΗΟ 5006 Ι.Χ. φορτηγάκια & ΚΗΟ 4979 επιβατικό όχημα του Δήμου a

Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης των ΚΗΟ 5194, ΚΗΗ 1052, ΚΗΗ 1053, ΚΗΟ 5006 Ι.Χ. φορτηγάκια & ΚΗΟ 4979 επιβατικό όχημα του Δήμου ads1412010.pdf