141/2012

141/2012

141/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης