1418

1418

308/2010 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Δημάρχου και του Ληξιαρχείου του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα από 1-8-2010 έως 31-12-2010 a

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Δημάρχου και του Ληξιαρχείου του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα από 1-8-2010 έως 31-12-2010