143/2009

143/2009

143/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του προϋπολογισμού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΙΛΙΟΥ, του έτους 2009 a

Λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του προϋπολογισμού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΙΛΙΟΥ, του έτους 2009 ads143.pdf