146/2010

146/2010

146/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» ADE1462010.pdf