1468

1468

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου». a

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο