147/2012

147/2012

147/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας a

Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ADS1472012.pdf