151/2010

151/2010

151/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ads1512010.pdf