154/2009

154/2009

154/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 155/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου και έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου a

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 155/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου και έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου ads154.pdf