1566

1566

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» a

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης  «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο