161/2012

161/2012

161/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» AOE1612012.pdf